Krushi Kendra Licence: कृषी केंद्र सुरू करण्यासाठी परवाना कसा काढायचा? कृषी सेवा केंद्र लायसन्स प्रक्रिया

Krushi Kendra Licence: कृषी केंद्र सुरू करण्यासाठी परवाना कसा काढायचा? कृषी सेवा केंद्र लायसन्स प्रक्रिया

अनेक तरुणांची इच्छा असते की आपणही कृषी सेवा केंद्र उघडावे, त्यामुळे कृषी विषयाचे शिक्षण घेण्याकडे अनेक तरुणांचा कल जात असताना …

Read more