राज्य शासनाचा अतिवृष्टी नुकसान भरपाई संबंधित मोठा निर्णय, आता प्रत्येकाला मिळेल नुकसान भरपाई | Government Decision

राज्य शासनाचा अतिवृष्टी नुकसान भरपाई संबंधित मोठा निर्णय | Government Decision

राज्यशासना अंतर्गत झालेल्या बैठकीमध्ये अतिवृष्टी नुकसान भरपाईच्या वाटपाबाबत मोठा निर्णय घेण्यात आलेला आहे, व त्यानुसार अतिवृष्टी नुकसान भरपाई मध्ये वंचित …

Read more