सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय, मुंबईतील दुकानदारांना 2 महिन्याच्या आत मराठी पाट्या लावण्याचे आदेश | Supreme Court Decision

सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय, मुंबईतील दुकानदारांना 2 महिन्याच्या आत मराठी पाट्या लावण्याचे आदेश | Supreme Court Decision

राज्यातील सर्व दुकानांवर मराठी पाट्या लावण्यात याव्या अशा प्रकारचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने घेतलेला आहे, त्यानुसार राज्यातील दुकानदारांनी मराठी भाषेमध्ये दोन …

Read more

WhatsApp Icon