रब्बी हंगामातील पिक विमा एक रुपयात या तारखेपर्यंत काढता येणार विमा, शेवटी ची तारीख कोणती? | Rabi Pick Insurance

रब्बी हंगामातील पिक विमा एक रुपयात या तारखेपर्यंत काढता येणार शेवटी ची तारीख कोणती? | Rabi Pick Insurance

राज्यशासना अंतर्गत राज्यांमध्ये एक रुपयात पिक विमा योजना चालू करण्यात आलेले आहे, यावर्षी खरीप हंगामामध्ये अनेक शेतकऱ्यांनी एक रुपयात पीक …

Read more

रब्बी हंगाम 2022-23 चा रब्बी पिक विमा मिळण्यासाठी 25 कोटी पेक्षा जास्त रुपयाचा निधी वितरित करण्यास मान्यता | Rabi Pick Insurance

रब्बी हंगाम 2022-23 चा रब्बी पिक विमा मिळण्यासाठी 25 कोटी पेक्षा जास्त रुपयाचा निधी वितरित करण्यास मान्यता | Rabi Pick Insurance

2022 मधील अनेक शेतकऱ्यांचा रब्बी पिक विमा मंजूर करण्यात आलेला आहे त्यामध्ये अनेक शेतकऱ्यांनी क्लेम केलेले होते व अशा शेतकऱ्यांचे …

Read more

WhatsApp Icon