Kapus tannashak: कापूस पिकात तण झाले आहे? कापूस पिकावरील जबरदस्त तननाशक, ताणाचा करेल मुळातून नाश

Kapus tannashak: कापूस पिकात तण झाले आहे? कापूस पिकावरील जबरदस्त तननाशक, ताणाचा करेल मुळातून नाश

खरीप हंगामाच्या पेरण्या झालेल्या आहे, त्याचबरोबर अनेक भागांमध्ये कापसाची लागवड केलेली आहे, व पाऊस चालू असल्यामुळे शेतामध्ये कापूस पिकात स्तनाची …

Read more