Gharkul Yojana: या लाभार्थ्यांची नवीन घरकुल यादी आली, निधी मंजूर

Gharkul Yojana: या लाभार्थ्यांची नवीन घरकुल यादी आली, निधी मंजूर

यशवंतराव चव्हाण मुक्त वसाहत घरकुल योजना राज्यामध्ये राबवण्यास 24 जानेवारी 2018 मधील शासन निर्णयानुसार मंजुरी देण्यात आलेली होती, एक महत्त्वपूर्ण …

Read more

Gharkul Yojana: राज्यात 1 लाख 7 हजार नवीन घरकुलांना मंजुरी, आता प्रत्येकाला घरकुल, शासन निर्णय जाहीर लगेच पहा

Gharkul Yojana: राज्यात 1 लाख 7 हजार नवीन घरकुलांना मंजुरी, आता प्रत्येकाला घरकुल, शासन निर्णय जाहीर लगेच पहा

महाराष्ट्र शासनाच्या मार्फत तसेच केंद्र शासनाच्या मार्फत राज्यात प्रत्येकाला घरकुल मिळावे यासाठी अनेक घरकुल योजना राबविण्यात येत आहे. महाराष्ट्र शासनाच्या …

Read more