Cabinet Dicision: राज्य शासनाने घेतले शेतकऱ्यांसाठी हे महत्वपूर्ण निर्णय, पिक विमा यांचा समावेश

Cabinet Dicision: राज्य शासनाने घेतले शेतकऱ्यांसाठी हे महत्वपूर्ण निर्णय, पिक विमा यांचा समावेश

राज्य शासना अंतर्गत महत्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आलेले आहे, त्यामध्ये अगदी शेतकऱ्यांपासून ते कंपनीच्या मुद्रांक शुल्कापर्यंतचे हे निर्णय आहे, राज्याचे मुख्यमंत्री …

Read more

error: Content is protected !!
WhatsApp Icon