Buying land on the moon : चंद्रावर जमीन खरेदी करणे सुरू, फक्त येवढ्या रूपयात 1 एकर जमीन, अशी खरेदी करता येते चंद्रावर जमीन

Buying land on the moon : चंद्रावर जमीन खरेदी करणे सुरू, फक्त येवढ्या रूपयात 1 एकर जमीन, अशी खरेदी करता येते चंद्रावर जमीन

आपल्या भारत देशाला चंद्रयान 3 च्या घवघवीत यशानंतर, चंद्रावर जमीन खरेदी केली जात आहे, तसेच यापूर्वीसुद्धा भारतातील बॉलीवूड इंडस्ट्री मधील …

Read more