अरे बापरे! ऑक्टोंबर महिन्यात बँकांना तब्बल एवढ्या दिवस सुट्ट्या राहणार, सुट्ट्यांचे नेमके कारण आहे तरी काय? | Bank Holiday

अरे बापरे! ऑक्टोंबर महिन्यात बँकांना तब्बल एवढ्या दिवस सुट्ट्या राहणार, सुट्ट्यांचे नेमके कारण आहे तरी काय? | Bank Holiday

सर्वसामान्य नागरिकांसाठी महत्त्वाची बातमी, देशामध्ये ऑक्टोबर महिन्यात बँकांना मोठ्या प्रमाणात सुट्ट्या असणार आहे, त्यामुळे सर्वसामान्य नागरिकांना या सुट्ट्या कधी व …

Read more

WhatsApp Icon