महत्वाची बातमी, देशात लवकरच समान नागरी कायदा लवकरच लागू होणार, या राज्यात सर्वात प्रथम लागू होणार | Uniform Civil Code

महत्वाची बातमी, देशात लवकरच समान नागरी कायदा लवकरच लागू होणार, या राज्यात सर्वात प्रथम लागू होणार | Uniform Civil Code

देशामध्ये समान नागरी कायदा लागू करावा अशी अनेक जणांची इच्छा होती तसेच त्या संदर्भात अनेक चर्चा गेल्या अनेक वर्षांपासून सुरू …

Read more