संत रोहिदास चर्मोद्योग महामंडळ कर्ज योजना, रु 5 लाख अर्थसहाय्य, अर्ज प्रक्रिया, कागदपत्रे | LIDCOM schemes 2023 Maharashtra

संत रोहिदास चर्मोद्योग महामंडळ कर्ज योजना, रु 5 लाख अर्थसहाय्य, अर्ज प्रक्रिया, कागदपत्रे | LIDCOM schemes 2023 Maharashtra

मित्रांनो केंद्र तसेच राज्य शासनाच्या मार्फत समाजाच्या विविध घटकांसाठी विविध प्रकारच्या योजना राबविण्यात येत असतात. समाजाच्या विविध घटकांना विविध क्षेत्रात …

Read more