शेतकऱ्यांना आता ऑनलाईन पद्धतीने शेतसारा भरता येणार, शेतकऱ्यांसाठी ऑनलाइन पद्धतीने सुविधा उपलब्ध | Shetsara Online

शेतकऱ्यांना आता ऑनलाईन पद्धतीने शेतसारा भरता येणार, शेतकऱ्यांसाठी ऑनलाइन पद्धतीने सुविधा उपलब्ध | Shetsara Online

शेतकऱ्यांसाठी एक अत्यंत आनंदाची बातमी आहे शेतकऱ्यांना शेतसारा भरण्यासाठी आता तलाठी कार्यालयामध्ये जाण्याची गरज नाही, ऑनाइन पद्धतीने सेवा उपलब्ध करून …

Read more

WhatsApp Icon