शेतकऱ्यांवर शेतातील डीपी बिघडली, अशा पद्धतीने तक्रार करून तीन दिवसात डीपी मिळवा | Report A Dp Burn

शेतकऱ्यांवर शेतातील डीपी बिघडली, अशा पद्धतीने तक्रार करून तीन दिवसात डीपी मिळवा | Report A Dp Burn

सध्याच्या स्थितीमध्ये शेतकऱ्यांचा रब्बी हंगाम चालू झालेला आहे व अशा स्थितीमध्ये शेतकरी मोठ्या प्रमाणात शेतीला पाणी देतात परिस्थितीमध्ये डीपी बिघडण्याच्या …

Read more

WhatsApp Icon