वैयक्तिक शेततळ्याचा लाभ घेण्यासाठी या जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना ऑनलाइन अर्ज करण्याचे आवाहन | Individual farm application

वैयक्तिक शेततळ्याचा लाभ घेण्यासाठी या जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना ऑनलाइन अर्ज करण्याचे आवाहन | Individual farm application

राज्यामध्ये विविध प्रकारच्या योजना राबविण्यात येत असतात, शेतकऱ्यांसाठी राबविण्यात येत असलेली मुख्यमंत्री शाश्वत कृषी सिंचन योजना वैयक्तिक शेततळे योजना अंतर्गत …

Read more