Kanda anudan : कांदा अनुदान वितरणात पुन्हा एकदा मोठा बदल, जीआर नुसार कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना अशा पद्धतीने अनुदानाचे वितरण होणार

Kanda anudan : कांदा अनुदान वितरणात पुन्हा एकदा मोठा बदल, जीआर नुसार कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना अशा पद्धतीने अनुदानाचे वितरण होणार

कांदा अनुदानाच्या प्रक्रियेमध्ये मोठा बदल करण्यात आलेला आहे व त्यामुळे कांदा उत्पादक शेतकरी चिंतीत झालेले आहे, तसेच 30 ऑगस्ट 2023 …

Read more