दिवाळीपूर्वी शेतकऱ्यांच्या खात्यावर नुकसान भरपाईची रक्कम जमा होणार? | Advance Crop Insurance 

दिवाळीपूर्वी शेतकऱ्यांच्या खात्यावर नुकसान भरपाईची रक्कम जमा होणार? | Advance Crop Insurance 

यावर्षी राज्यातील विविध भागांमध्ये 20 ते 21 दिवसापेक्षा जास्त काळ पावसाचा खंड पडलेला होता, त्यामुळे पाणी पातळीमध्ये घट होऊन शेती …

Read more