पशुसंवर्धन विभागांतर्गत विविध प्रकारच्या योजनांचा लाभ घेण्यासाठी या तारखेपर्यंत ऑनलाईन पद्धतीने अर्ज करा | Self Employment Opportunity

पशुसंवर्धन विभागांतर्गत विविध प्रकारच्या योजनांचा लाभ घेण्यासाठी या तारखेपर्यंत ऑनलाईन पद्धतीने अर्ज करा | Self Employment Opportunity

राज्यामध्ये विविध प्रकारच्या योजना शेतकऱ्यांच्या व युवकांच्या हितासाठी राबविण्यात येत असतात व ग्रामीण भागातील युवकांना एक प्रकारचा स्वयंरोजगार उपलब्ध व्हावा …

Read more

WhatsApp Icon