फळ पिक विमा काढणाऱ्या शेतकऱ्यांसाठी खुशखबर, राज्य हिस्सा रक्कम पिक विमा कंपन्यांना वितरित | Fruit Crop Insurance

फळ पिक विमा काढणाऱ्या शेतकऱ्यांसाठी खुशखबर, राज्य हिस्सा रक्कम पिक विमा कंपन्यांना वितरित | Fruit Crop Insurance

अनेक शेतकऱ्यांनी फळ पिक विमा काढलेला आहे व राज्यातील अशाच शेतकऱ्यांसाठी एक अत्यंत महत्त्वाची बातमी म्हणजे राज्य शासना अंतर्गत असलेली …

Read more

WhatsApp Icon