पीएम किसान योजनेचा 15 वा हप्ता लवकरच शेतकऱ्यांच्या खात्यावर, पंधराव्यां हप्त्यापासून हे शेतकरी वंचित राहणार | PM Kisan Yojana

पीएम किसान योजनेचा 15 वा हप्ता लवकरच शेतकऱ्यांच्या खात्यावर, पंधराव्यां हप्त्यापासून हे शेतकरी वंचित राहणार | PM Kisan Yojana

केंद्र सरकार अंतर्गत शेतकऱ्यांसाठी पी एम किसान योजना राबविण्यात येते, तसेच आतापर्यंत देशातील अनेक शेतकरी पीएम किसान योजनेअंतर्गत पात्र ठरलेले …

Read more

WhatsApp Icon