खाजगी जमीन संपादित करण्यासंदर्भातील भूसंपादन कायदा काय आहे? सरकार याच कायद्याद्वारे शेतकऱ्यांच्या जमिनी ताब्यात घेते | Land Acquisition Act

खाजगी जमीन संपादित करण्यासंदर्भातील भूसंपादन कायदा काय आहे? सरकार याच कायद्याद्वारे शेतकऱ्यांच्या जमिनी ताब्यात घेते | Land Acquisition Act

मित्रांनो अनेक वेळा शासनाच्या माध्यमातून विविध प्रकारच्या विकास कामांकरिता शेतकऱ्यांच्या तसेच खाजगी मालकांच्या जमिनीचे संपादन करण्यात येत असते. मित्रांनो शेतकऱ्यांकडून …

Read more