Cotton Market Rate: कापूस दरात सुधारणा, या हप्त्यात 400 ते 500 रुपयांची वाढ, कापूस पुन्हा 8000 वर जाणार?

Cotton Market Rate: कापूस दरात सुधारणा, या हप्त्यात 400 ते 500 रुपयांची वाढ, कापूस पुन्हा 8000 वर जाणार?

शेतकरी मित्रांनो यावर्षी सगळ्यात जास्त फटका जर कोणत्या शेतकऱ्यांना बसलेला असेल तर ते म्हणजे कापूस उत्पादक शेतकरी होय. अनेक शेतकऱ्यांच्या …

Read more