या जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना 98 कोटी नुकसान भरपाई मजूर

98 कोटी नुकसान भरपाई ही राज्यातील कोणत्या शेतकऱ्यांना मिळणार , तसेच कोणत्या जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना हे अवेळी पाऊस नुकसान भरपाई चे पैसे वाटप होणार याची संपूर्ण माहिती पहा.

खाली जिल्हा चे नाव तसेच शेतकऱ्याचे नाव बाधित क्षेत्र आणि मिळणारी नुकसान भरपाई, याची संपूर्ण माहिती चेक करा.

नुकसान भरपाई 98 कोटी रुपये वाटपाचा शासन निर्णय येथे पहा

 

या जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना 98 कोटी नुकसान भरपाई मजूर

error: Content is protected !!