Pm Kisan 14th Installment: पी एम किसान योजनेचा 14 वा हप्ता शेतकऱ्यांच्या खात्यावर, या तारखेला 11 वाजता जमा होणार, तारीख फिक्स

शेतकऱ्यांसाठी अत्यंत महत्त्वाची बातमी पुढे आलेली आहे, अनेक दिवसांपासून शेतकऱ्यांना पीएम किसान योजनेच्या चौदाव्या हप्त्याची प्रतीक्षा होती, व अशातच पी … Continue reading Pm Kisan 14th Installment: पी एम किसान योजनेचा 14 वा हप्ता शेतकऱ्यांच्या खात्यावर, या तारखेला 11 वाजता जमा होणार, तारीख फिक्स