Pocra Anudan: पोक्रा योजनेचं अनुदान आलं या शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा होणार रक्कम, 88.40 कोटी वाटपाचा शासन निर्णय आला

शेतकरी बांधवांना राज्यातील 5142 गावांमध्ये नानाजी देशमुख कृषी संजीवनी प्रकल्प राबविण्यात येत आहे. ज्या गावांमध्ये या योजनेचा समावेश आहे त्या … Continue reading Pocra Anudan: पोक्रा योजनेचं अनुदान आलं या शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा होणार रक्कम, 88.40 कोटी वाटपाचा शासन निर्णय आला