Nuksan Bharpai Update: या जिल्ह्यातील या वगळलेल्या महसूल मंडळांना नुकसान भरपाई मंजूर, आता मिळेल 24 कोटी 51 लाख भरपाई

शेतकरी बांधवांना आपल्या राज्यात सन 2022 मध्ये मोठ्या प्रमाणात अतिवृष्टी तसेच गारपीट त्याचबरोबर नैसर्गिक आपत्ती आणि सततचा पाऊस झालेला होता. … Continue reading Nuksan Bharpai Update: या जिल्ह्यातील या वगळलेल्या महसूल मंडळांना नुकसान भरपाई मंजूर, आता मिळेल 24 कोटी 51 लाख भरपाई